PAŹDZIERNIK

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Tradycje MMBS sięgają 1999 r., kiedy to Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship – IASL) zainicjowało obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, które przypadły  na czwarty poniedziałek października, w późniejszym czasie obchody obejmowały cały miesiąc . Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły. W tym roku  będziemy świętować pod hasłem: „Z książką Ci do twarzy”.

Biblioteka szkolna przygotowała konkurs do udziału w którym serdecznie zapraszamy.

          REGULAMIN KONKURSU
                                        „Żywe książki”
w ramach obchodów Października-Miesiąca Bibliotek Szkolnych

CELE KONKURSU:
-budzenie zainteresowania literaturą,
-dostrzeganie i promowanie młodzieży uzdolnionej artystycznie,
-popularyzacja czytelnictwa,
-inspirowanie do pracy twórczej,

ORGANIZATORZY KONKURSU:
– nauczyciele bibliotekarze VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach,

PATRONAT:
-Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, oddział Kielce,

UCZESTNICY:
– uczniowie VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach,

WARUNKI UCZESTNICTWA:
-przedstawienie  wybranej okładki książki dowolnego  pisarza, tak  by odzwierciedlała oryginał ( przy pomocy różnorodnych rekwizytów, materiałów, postaci, pleneru , itp.)
-wykonanie zdjęcia obrazującego  efekt  końcowy  pracy aparatem  fotograficznym  lub  telefonem  komórkowym,
-zdjęcie powinno bardzo dokładnie przypominać wybraną okładkę,
-zdjęcia w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres: biblioteka@slowacki.kielce.eu,
– autorów pracy może być nie więcej niż dwóch,
– do przesyłanej pracy należy dołączyć informacje: nazwisko autora i tytuł książki, która była inspiracją
  oraz zdjęcie okładki w oryginale, a także imię/-ona nazwisko/-a  i klasę  twórców pracy,
-jedna osoba lub grupa dwuosobowa wysyła maksymalnie jedno zdjęcie,
-nadesłane  zdjęcia  przechodzą  na  własność  organizatorów,  jednocześnie autor  zdjęcia  wyraża    zgodę  na  zamieszczenie  ich w przestrzeni szkolnej i internetowej w celach promujących konkurs,
-osoby nadsyłające prace konkursowe (zdjęcia) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu swoich danych osobowych,
-wypełnienie w formularzu zgody na wykorzystanie wizerunku
( w przypadku jego zastosowania),

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
-o wyłonieniu zwycięzców decyduje komisja konkursowa, w skład której wchodzą osoby wytypowane   przez organizatorów konkursu;
-głównym  kryterium  oceny  prac  (zdjęcia)  jest jak  największa  wierność  oryginałowi:  dokładność wykonania scenografii, stroje przebranych osób, rekwizyty itp.;
-każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci dodatkowo nagrody;
-prace (zdjęcia) niespełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane;
-rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 06.11. 2020r;
-werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
-prace (zdjęcia) należy dostarczyć do dnia 30.10.2020 r drogą elektroniczną na adres: biblioteka@slowacki.kielce.eu   z dopiskiem: Konkurs „Żywe książki”.

W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o bezpośredni kontakt
z nauczycielami bibliotekarzami.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

Patroni roku 2020 ustanowieni przez Sejm

PATRONI-03.view

W 2019 r. parlamentarzyści – w myśl
art. 33a Regulaminu Sejmu – ustanowili
w drodze okolicznościowych uchwał patronaty na rok 2020. Uhonorowani zostali: św. Jan Paweł II, hetman Stanisław Żółkiewski, Roman Ingarden i Leopold Tyrmand. 2020 rok będzie także rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku i Zaślubin Polski z morzem w Pucku w jej 100 rocznicę.

Czytaj dalej Patroni roku 2020 ustanowieni przez Sejm

Twórczość Olgi Tokarczuk

Olga_Tokarczuk_(2018)

Olga Nawoja Tokarczuk – polska pisarka, eseistka, poetka i autorka scenariuszy, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018.
Laureatka The Man Booker International Prize 2018 za powieść Bieguni oraz dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej „Nike” za powieści: Bieguni i Księgi Jakubowe. Wikipedia

 

Wystąpienie Olgi Tokarczuk podczas uroczystości otrzymania Nagrody Nobla za 2018 rok

https://www.youtube.com/watch?v=wyUct8WFzIg

Czytaj dalej Twórczość Olgi Tokarczuk